תרומת זרע | בעיות הלכתיות אפשריות בתרומת זרע

בעיות הלכתיות אפשריות בתרומת זרע

  • איסור הוצאת זרע לבטלה.
  • חשש מפני חיתון בין קרובים בלא ידיעתם בגלל האנונימיות של האב הביולוגי.
  • איסור להרות לאדם שאינו הבעל.
  • בשנת 2012 פנה תורם זרע לבנק הזרע בבקשה להשמיד את מנות הזרע אותן תרם בטענה שחזר בתשובה. נתרמת אשר שריינה מנות זרע מתורם זה וביקשה להרות בשנית, עתרה לבג"ץ בבקשה להתיר לה שימוש במנות ולאפשר לבתה אחים ביולוגיים. בג"ץ, אשר דן בבקשה התקדימית, דחה את העתירה לאחר שסבר שביחס לזרע - האוטונומיה של הגבר עולה על זכויותיה של הנתרמת (בג"ץ 4077/12 פלונית נ' משרד הבריאות ואח').[1]