תרבות המערב | תרבות המערב בימי הביניים

תרבות המערב בימי הביניים

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – תפקידה של הכנסייה הקתולית בתרבות המערבית

בימי הביניים תרבות המערב הייתה באירופה בלבד, ובעיקר במערבה ומרכזה. תרבות המערב הייתה נוצרית דתית ותרמה רבות לפיתוח הפאודליזם, ובהמשך גם לשלטון האבסולוטי.