תרבות המערב | השפעת היהדות על תרבות המערב

השפעת היהדות על תרבות המערב

בעוד פיתוח המדעים והאומנויות בתרבות המערבית הגיעו בעיקר מיוון ורומא העתיקה, מקור הפן המוסרי והדתי של המערב הוא ביהדות. מהיהדות לקחה תרבות המערב מספר מאפיינים בסיסיים:

  • מונותאיזם - היהדות פיתחה את התפיסה המונותאיסטית, תפיסה שלה הייתה השפעה מכרעת על תרבות המערב מאז התנצרותו של קונסטנטינוס הראשון, ומתוכה יצא התנ"ך שהפך להיות אחד הספרים החשובים והמשפיעים ביותר בתרבות המערבית.
  • חירות - במיוחד בכל הקשור בשלילת העבדות, המהווה מוטיב עיקרי ומכונן ביהדות.
  • קדושת החיים - התפיסה כי חיי כל אדם אסורים בפגיעה.

בנוסף, השפיעו סיפורי התנ"ך על מהלכים היסטוריים והמדיניות של ארצות המערב, מן היציאה למסעות הצלב, מלחמות הדת במאה ה-16, ניצור העולם החדש ועוד.