תרבות המערב | תרבות המערב בעת החדשה

תרבות המערב בעת החדשה

בתחילת העת החדשה יצוגה של תרבות המערב בעולם היה הקולוניאליזם והאימפריאליזם של מעצמות אירופה באסיה, אפריקה ואמריקה אשר התחילו עם עידן התגליות. בנוסף לקודם, עידן האורות הביא לחילון החברה המערבית, להקטנת שיעור האנלפבתים והעלת רמת השכלתה.