שנה | הערות שוליים
English: Year

הערות שוליים

  1. ^ שכן 365.2425 (הלוח השמשי) + 354.3829 (הלוח הירחי)=719.61 יממות, וכשמחלקים את זה לשתים נמצא כל אחד 359.8 יממות.
  2. ^ ראו: ישעיהו, ל"ח, ח'.
  3. ^ לפי פלוטרכוס ברומא חילקו את השנה לעשרה חדשים, יש מהחודשים שהיו ארוכים מ35 ימים. עמנואל וליקובסקי טוען שזה נהג בתקופה בין הרעש שבימי עזיהו עד לנסיגת השמש עשר מעלות בימי חזקיהו המלך, שאז מסלול השמש עדיין היה 360 ימים והחודש הירחי היה כ36 ימים, ולכן נהגו בעשרה חודשים בני 36 ימים לחודש כל שנה. יש גם פפירוסים בבליים מאותה תקופה בתאריך ה33 לחודש, אך לא ידוע כמה ימים היו בחודש בדיוק. הרומאים נהגו גם בחלוקת החודש לארבעה חלקים של תשעה ימים, בהתאם לחודשים של 36 ימים.