רשומות | הערות שוליים
English: Reshumot

הערות שוליים

 1. ^ צבי אחידוב, חוק הגנת הדייר מחייב; חוזה איננו אלא פיסת נייר, חרות, 30 באפריל 1954
 2. ^ אתר האינטרנט של "רשומות"
 3. ^ ספר החוקים, באתר הכנסת
 4. ^ רשומות 2403, 25 ביולי 2013, עמוד 108.
 5. ^
  שגיאות פרמטריות בעע"ם 9187/07 , ניתן ב-24 ביולי 2008, סעיף 69
 6. ^
  שגיאות פרמטריות ברע"א 2837/98
 7. ^
  שגיאות פרמטריות בעע"ם 9187/07 , ניתן ב-24 ביולי 2008, סעיפים 58, 62
 8. ^
  שגיאות פרמטריות בע"פ 6914/04 , סעיף 26
 9. ^
  שגיאות פרמטריות בבג"ץ 9461/00 , ניתן ב-12 בדצמבר 2006, סעיף 31
 10. ^
  שגיאות פרמטריות בבג"ץ 6741/99 , ניתן ב-4 באפריל 2001, סעיפים 26-28
 11. ^
  שגיאות פרמטריות בבג"ץ 1660/10 , ניתן ב-8 במרץ 2010