רחוב | הסבה של רחובות
English: Street

הסבה של רחובות

לעיתים רחוקות תכנון מחדש של רחובות דורש שינוי של מבנה או צורת הרחוב.