רוסיה | סמלים
English: Russia

סמלים

דגל סמל האנשה לאומית חיה לאומית המנון לאומי
דגל רוסיה
דגל הפדרציה הרוסית
סמל רוסיה
סמל הפדרציה הרוסית
הדוב הרוסי
הדוב הרוסי
דוב חום
חיה לאומית: דוב חום

המנון הפדרציה הרוסית
ראו גם "תולדות המנון רוסיה"