רומא העתיקה | הערות שוליים
English: Ancient Rome

הערות שוליים

  1. ^ עוד מונח לטיני, המשמש בלשונות רבות, והתקבע הן בעברית
  2. ^ רק במאה ה-14 החלו בפירנצה כותבים שירה באיטלקית ראו דנטה, פטררקה וג'ובאני בוקאצ'ו שינויים אלה ליוו ולוו בתהפוכות חברתיות נוספות
  3. ^ עד המאה ה-19
  4. ^ במאה ה-17 כבר החלו כותבים מרכזיים לכתוב בשפות שונות אך עוד במאה ה-18 וה-19 פורסמו עבודות מרכזיות בלטינית
  5. ^ עד הרפורמציה ובכנסייה הקתולית הלטינית משמשת כאמור גם כיום
  6. ^ הפניה לערך באנגלית - Angus Maddison
  7. ^ Maddison 2007, p. 382, table A.7 Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History
  8. ^ מסכת שבת ל"ג ע"ב
  9. ^ רבקה רביב, ‏עיצוב נבואות ארבע המלכויות בדניאל בספרות חז"ל, JSIJ‏ 5, 2006
  10. ^ שרטון, כלומר יצר אי במים