קלון (משפט) | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • בג"ץ 251/88 עודה נ' ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה, פ"ד מב (4) 837)
  • ע"א 3199/93 יוסף קראוס נ' ידיעות אחרונות, פ"ד מט (2) 843, 855
  • רות גביזון, "עבירה שיש עמה קלון כפוסל לכהונה צבורית" משפטים א (תשכ"ט)