ציד | ציד לא חוקי בישראל
English: Hunting

ציד לא חוקי בישראל

ציד לא חוקי הוא ציד שנעשה שלא על פי החוק, לדוגמה ציד ללא רישיון, ציד של חיות האסורות בציד[6], ציד באמצעים פסולים (כגון באמצעות דריסה[7]) ועוד.

למרות שהחוק מגדיר ענישה של שנתיים מאסר, בפועל, בתי המשפט לא ממהרים לשפוט למאסר בפועל וקיימת ביקורת על היחס המקל של בתי המשפט לעבריינים[8]