צבי הירש קלישר | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

 • הרב א.י ברומברג, רבי צבי הירש קלישר, הוצאת המכון לחסידות, ירושלים תש"ך-1960.
 • יהודה עציון, על קרבן הפסח, על דרישת הגאולה, ועלינו, סגולה, מגזין ישראלי להיסטוריה, 11, תשע"א-2011, עמ' 30–33.
 • אסף ידידיה, יחסו של הרב צבי הירש קלישר לאסכולת ברסלאו : דגם אורתודוקסי ייחודי, ציון, החברה ההיסטורית הישראלית ומרכז שזר, ע"ה, א, תש"ע, עמ' 51–72.
 • אסף ידידיה, אורתודוקסיה ולאומיות באידאולוגיה של הרב צבי הירש קלישר, סיני, ק"מ, ניסן-סיון תשס"ז-1957, עמ' ק-קכט.
 • אסף ידידיה (עורך), עת לחננה, הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציון, קובץ מאמרים, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשע"ה.
 • יציאת מצרים וגאולת ישראל : מכתב הנצי"ב מוולוז’ין בו מתנגד לפרסום הספר "דרישת ציון", אוריתא, ו, תשנ"ט-1999, עמ' רצח-שב.
 • יוסף שלמון, ארץ-ישראל במחשבה האורתודוקסית של המאה ה-19, בתוך: ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, תשנ"ח-1998, עמ' 424–446.
 • מאיר הילדסהיימר, רבי צבי הירש קאלישר ורבי שמשון רפאל הירש, בתוך: ספר אביעד, תשמ"ו-1986, עמ' קצה-ריד.
 • אברהם הלוי שישא, מכתבם של הרב הראשי לבריטניה נתן הכהן אדלר והשר משה מונטיפיורי לר’ צבי הירש קלישר, קתדרה, 38, תשמ"ו, עמ' 195–200.
 • יובל רביד, ההתמודדות הראשונה של האורתודוקסיה בנושא משיחיות וגאולת ארץ-ישראל בעניין חידוש הקרבת הקרבנות (עבודת מאסטר בהדרכת שלום רצבי), אוניברסיטת תל אביב, 2012.
 • אליעזר באומגרטן, הרב קלישר: דת קבלה ופילוסופיה