צבי הירש קלישר | ספריו

ספריו

שער ספרו "דרישת ציון"
  • דרישת ציון, 1962.
  • אמונה ישרה
  • מאזניים למשפט - חידושים על חושן משפט נדפס בקניגסברג ב-1855. דוגמה מחידושיו אלו פרסם הרב קלישר כבר ב-1843 בשם אבן בחן על סימן פ"ט בחושן משפט.
  • הערות צבי לצדיק על השולחן ערוך. מופיעות בחלק גדול מדפוסי השולחן ערוך.
  • הרב קלישר פרסם מאמרים רבים שהתפרסמו בקבצים שונים ובעיתונות העברית.