פרשת אמור | נושאים בפרשה
English: Emor

נושאים בפרשה

איסורים על הכהנים

הגבלות על קורבנות ומקריבים

  • האיסור החל על טמאים להקריב קורבנות ולאכול קודשים, והאיסור על זרים שאינם כוהנים לאכול מבשר הקורבנות.
  • רשימה של מומים הפוסלים את הקורבן, וכן תנאים נוספים לכשרות בהמה לקורבן, בהם מצוות 'אותו ואת בנו'.

חגים ומנורת התמיד

אלימות במחנה