פרלמנט | הערות שוליים
English: Parliament

הערות שוליים

 1. ^ קיימים גופים דומים גם במדינות שאינן דמוקרטיות, כמו המג'לס באיראן או האספה העממית הלאומית ברפובליקה העממית של סין
 2. ^ סופיה מנשה, התהוותם של פרלמנטים בימי הביניים, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2006, עמ' 11.
 3. ^ Thorkild Jacobsen, 1943 “Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia”, Journal of Near Eastern Studies 2 (3), University of Chicago Press, p. 163,165.
 4. ^ רחל צלניק, הדמוקרטיה האתונאית העתיקה, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2014.עמ' 128-130.
 5. ^ שם, 7.
 6. ^ שם, 16.
 7. ^ שם, 13-14.
 8. ^ שם, 36.
 9. ^ שם, 33.
 10. ^ שם, 58.
 11. ^ שם, 88.
 12. ^ שם, 85.
 13. ^ האנציקלופדיה העברית, כרך ל', ערך: רומא, תל אביב: הוצאת ספריית הפועלים, 1988, עמ' 712.
 14. ^ תיאודור מומסן, דברי ימי רומא: כרך א', מגרמנית: צ, ויסלבסקי, ד. קלעי וצ. רודי, תל אביב: מסדה תשכ"א, עמ' 53.
 15. ^ רומא, אנציקלופדיה, עמ' 11-12.
 16. ^ מומסן, דברי ימי רומא, עמ' 56.
 17. ^ רומא, אנציקלופדיה, עמ' 15.
 18. ^ סופיה מנשה, התהוותם של פרלמנטים, עמ' 58.
 19. ^ שם.
 20. ^ טאקיטוס, קורניליוס, דברי הימים - גרמניה, מלטינית: שרה דבורצקי, ירושלים: מוסד ביאליק, 2010, עמ' 256-257.
 21. ^ סופיה מנשה, התהוותם של פרלמנטים, עמ' 20-21.
 22. ^ Laws of Early Iceland: Gragas, the Codex Regius of Gragas, with Material from Other Manuscripts, Translated by: A. Dennis, P. Foote, R. Perkins, Canada: Univ. of Manitoba Press, 1989, pp 1-3.
 23. ^ רוברט לופז, לידתה של אירופה, ערך: צבי רז, תל אביב: דביר, 1990. עמ' 270, 364.
 24. ^ שולמית שחר, מורשת ימי הביניים, תל אביב: האוניברסיטה המשודרת, 1985, עמ' 18-19.
 25. ^ שם, 21.
 26. ^ לופז, לידתה של אירופה, עמ' 365-366.