פרויקט גילה להעצמה טרנסית | ערכי הפרויקט

ערכי הפרויקט

מטרות וערכי הארגון כוללים:

  • אקטיביזם למען שינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה ושל א/נשים חריגים מגדרית, ושמה דגש על העצמה אישית, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות.
  • קידום אפשרות בחירה של זהות מגדרית וביטוי שלה, בלי קשר למצב כלכלי, בריאותי, מוצא או דת, ומבקש להגן על חברי וחברות הקהילה מהטרדות, אפליה ואלימות.
  • סיוע אינדיבידואלי לחברי וחברות הקהילה, והן בקידום שינוי חברתי רחב במוסדות וברשויות, מתוך ההבנה שלמדינה תפקיד מרכזי בהסדרה של חוקי המגדר.
  • גיבוש הקהילה הטרנסית למען העצמתה.
  • מתן פתרונות לבעיותיהם של החלשים ביותר בקהילה וחיזוקם (למשל, א/נשים החיים בעוני, מחוסרות דיור, נשים טרנסיות בזנות, נוער טרנסג'נדרי).
  • הכרה במגוון הדיכויים המופעלים על חברות הקהילה מעבר לדיכוי מגדרי, ובמורכבויות ובקשיים שנגרמים מכך, למשל במקרים של נשים טרנסיות מזרחיות או גברים טרנסים בעלי מוגבלות.
  • הענקת הגנה וסיוע לחוליות החלשות בשרשרת הקהילתית תורמים גם לחזקות יותר, ומסייעים ליצירת מציאות שמיטיבה עם כלל הקהילה, ומעוררת שינויים במערך החברתי המדכא.