פקיסטן | שפה
English: Pakistan

שפה

השפה הרשמית היא אורדו. אנגלית משמשת בתור שפת הממשלה, העסקים הגדולים והאליטה המשכילה. כל האוניברסיטאות במדינה מלמדות באנגלית. אורדו היא יותר שפתם של פשוטי העם. פרט לשפות אלה, כמעט כל הפקיסטנים מדברים שפות נוספות, כגון פאשטו (בעיקר פתאנים), פנג'אבי ועוד.