פסק דין בנק המזרחי | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221
 2. ^ בשלושת החודשים לאחר פרישתו רשאי שופט להשלים את הדיון בתיקים שהחל לדון בהם טרם הפרישה.
 3. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד מט(4) 221
 4. ^ אהרן ברק, אזרח מודאג, באתר הארץ, 11.4.08
 5. ^ עמ' 355–356 לפסק הדין
 6. ^ עמ' 356 לפסק הדין
 7. ^ עמ' 357–358 לפסק הדין
 8. ^ עמ' 391 לפסק הדין
 9. ^ עמ' 399–400 לפסק הדין
 10. ^ עמ' 421 לפסק הדין
 11. ^ עמ' 423 לפסק הדין
 12. ^ עמ' 425 לפסק הדין
 13. ^ עמ' 427 לפסק הדין
 14. ^ אהרן ברק, המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות, משפט וממשל א', 1992, עמ' 9; אהרן ברק פרשנות במשפט, כרך שלישי "פרשנות חוקתית", 61 (1994).
 15. ^ עמ' 407 לפסק הדין
 16. ^ עמ' 408 לפסק הדין
 17. ^ עמ' 409 פסק הדין
 18. ^ עמ' 406–407 לפסק הדין
 19. ^ עמ' 413 לפסק הדין
 20. ^ עמ' 418 לפסק הדין
 21. ^ עמ' 429, 431 לפסק הדין
 22. ^ עמ' 437 לפסק הדין
 23. ^ עמ' 470 לפסק הדין
 24. ^ עמ' 284 לפסק הדין
 25. ^ עמ' 284–286 לפסק הדין
 26. ^ עמ' 286–287 לפסק הדין
 27. ^ עמ' 289 לפסק הדין
 28. ^ עמ' 283, עמ' 296 לפסק הדין
 29. ^ עמ' 311 לפסק הדין
 30. ^ בג"ץ 107/73 "נגב" תחנת שירות לאוטומוביל בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד כח (1) 640; בג"ץ 148/73 קניאל נ' שר המשפטים ואח’, פ"ד כז (1) 794; בג"ץ 60/77 רסלר נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ואח’, פ"ד לא (2) 556.
 31. ^ עמ' 324 לפסק הדין
 32. ^ עמ' 324–325 לפסק הדין
 33. ^ עמ' 306, 326 לפסק הדין
 34. ^ עמ' 326 לפסק הדין
 35. ^ עמ' 337–338 לפסק הדין
 36. ^ עמ' 338 לפסק הדין
 37. ^ עמ' 348 לפסק הדין
 38. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, מט(4) 221 (1995), פיסקה 63 לחוות דעתו של השופט חשין.
 39. ^ ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, מט(4) 221 (1995), פיסקה 144 לחוות דעתו של השופט חשין.
 40. ^ ענת סרגוסטי (עורכת), ללא גלימה - שיחות עם שופטי בית המשפט העליון, עמ' 203
 41. ^ בג"ץ 1715/97 לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר, ניתן ב-24 בספטמבר 1997, פ"ד נא(4) 367
 42. ^ עמיר פוקס בצל סערת פסקת ההתגברות- כמה חוקים נפסלו עד היום על ידי בג"ץ? באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה. 17.04.2018
 43. ^ ת"פ (שלום תל אביב-יפו) 4696/01 מדינת ישראל נ' משה הנדלמן (באתר 'נבו' ניתן ב-14.04.2003
 44. ^ ריבלין: בג"ץ מוביל הפיכה שלטונית, באתר ערוץ 7, 22/05/03
 45. ^ עפ (ת"א) 70597/04 משה הנדלמן נגד מדינת ישראל, ניתן ב-1 בדצמבר 2005, פיסקה 20 לפסה"ד.
 46. ^ אוביטר ז"ל והגינות לאוי"ט;
  שתי הערות אגב לשתי אימרות אגב משפט וממשל ג, עמ' 680 ואילך; משפטים לא (2), תשס״א. עמ' 416;
  גדעון ספיר, המהפכה החוקתית - עבר הווה ועתיד, עמ' 91;
  דניאל פרידמן, הארנק והחרב, עמ' 227;
  פסק דין בנק המזרחי, פסקה 2 לפסק דינו של השופט יצחק זמיר.
 47. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, 2013, עמ' 584.
 48. ^ גדעון ספירהמהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 169–180
 49. ^ גדעון ספירהמהפכה החוקתית - עבר, הווה ועתיד, ידיעות ספרים, עמ' 262
 50. ^ רב שיח: פסק דין בנק המזרחי - לאחר שלוש שנים, המשפט ה', תשס"א עמ' 257.
 51. ^ עריצות הרוב, באתר הארץ, 19 במרץ 2013
 52. ^ פרוטוקול הישיבה המאתיים-ותשעים-ותשע של הכנסת השלוש-עשרה, 16 בינואר 1995.
 53. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 128
 54. ^ ריבלין: בג"ץ מוביל הפיכה שלטונית, באתר ערוץ 7, 22 במאי 2003
 55. ^ רב שיח: פסק דין בנק המזרחי - לאחר שלוש שנים, המשפט ה', תשס"א עמ' 254.
 56. ^ 56.0 56.1 משה לנדוי, מתן חוקה לישראל בדרך פסיקת בית-המשפט, משפט וממשל ג', תשנ"ו. עמ' 706.
 57. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית: עבר הווה ועתיד', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 107
 58. ^ מישאל חשין, 'תגובות', מאזני משפט כרך ו, תשסז, עמ' 503.
 59. ^ רות גביזון, המהפכה החוקתית - תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?, משפטים כח, תשנז, עמ' 123–128
 60. ^ דניאל פרידמן, הארנק והחרב, ידיעות ספרים, 2013, עמ' 587.
 61. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית: עבר הווה ועתיד', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 75–76
 62. ^ גדעון ספיר, 'המהפכה החוקתית', הוצאת ידיעות ספרים, 2010, עמ' 90