עריכה | מרכיבי העריכה
English: Editing

מרכיבי העריכה

בעריכה נכללות פעולות מסוגים אחדים:

 • עריכת לשון
  • כתיב: תיקון שגיאות כתיב ופליטות קולמוס, וכן הקפדה על אחידות כתיבתו של הספר בהתאם למערכת כללים, כגון כללי הכתיב המלא. עריכה לקויה בולטת מאוד לעין כאשר באותו עמוד, ולעיתים אף באותו משפט, מופיעה מילה בשתי צורות כתיב שונות.
  • תחביר: ניכוש שגיאות תחביריות ממשפטי הספר, הקפדה על פיסוק נכון.
  • ליטוש לשוני: שיפור משפטים המנוסחים בצורה מעורפלת או לא נוחה לקריאה, ביטול מילים מיותרות והשלמת מילים חסרות. אף העלונים בענייני לשון שבהוצאת האקדמיה ללשון העברית, הנכתבים בידי חוקרי לשון, שהם "טלית שכולה תכלת", זוכים לעריכה לשונית.
 • עריכה עניינית (בספר עיון)
  • בדיקת שלמותו, דיוקו ובהירותו של הספר.
  • הצעות להשמטת קטעים שאינם הולמים את אופיו של הספר.
  • הצעות להרחבת הדיון בנושאים הראויים לכך.
  • הערות לגבי מבנה הספר: חלוקה לפרקים ולסעיפים.
  • הצעות למתן שמות טובים יותר לפרקי הספר ולסעיפיו.
  • איתור פגמים נוספים בספר, ובהם כפילות, חוסר התאמה בין פרקים, משפטים שאין בהם חידוש לקורא, משפטים החורגים מנושאו של הספר (ולכן הם מיותרים), משפטים חריפים יתר על המידה (ולכן יש לרכך אותם).
 • עריכה ספרותיתסיפורת)
  • שינויים במבנה הספר והתפתחות העלילה בו, לשם יצירת הרמוניה.
  • שכתוב משפטים ופסקאות שסגנונם לקוי.
 • עריכה גרפית
  • ביצירה המלווה באיורים, נדרשת עריכה גרפית, המטפלת בשילוב של האיורים והטקסט: קביעת השטח שיוקדש לאיור, מיקומו על פני הדף וכדומה.
 • עריכה לדפוס
  • ריווח בין הפסקאות והפרקים.
  • קביעת סוגי האותיות שבהן תודפס כל מילה בספר.
  • קביעת מבנה הטבלאות.
  • האחדת עיצובו של הספר.
  • היקף העריכה שלה זוכה כל ספר תלוי באיכותו של הספר המוגש לעריכה, ונתון לשיקול דעתו של המו"ל.
 • עריכה קולנועית - בתחום הקולנוע, עריכה (או מונטאז' מצרפתית, מלאכת הרכבה) היא אמנות הרכבת צילומים לרצפי צילומים ("סיקוונסים"), שמלווה בהרכבת הרצפים לשם יצירתו של סרט קולנוע שלם.

עריכה של כתב עת כוללת גם את ההחלטה מה יפורסם ומה לא יפורסם. מרכיב זה בא לידי ביטוי בסיסמתו של העיתון ניו יורק טיימס "All the News That's Fit to Print" - "כל החדשות שראויות לדפוס".