ענישה | ביקורת על השימוש בענישה כאמצעי חינוכי
English: Punishment

ביקורת על השימוש בענישה כאמצעי חינוכי

אף על פי שעונש מביא להפחתה בהתנהגות מסוימת, ישנן מספר נקודות ביקורת על שימוש בו כשיטת חינוך:[4]

  • שינוי ההתנהגות זמני, ומתרחש רק ליד המעניש.
  • העונש יוצר אנטגוניזם ותחושות קשות מצד הנענש כלפי המעניש, אשר לעיתים גורמים לפגיעה קשה ביחסים ובכך להתנהגויות בוטות אחרות.
  • העונש אינו מציע חלופה התנהגותית (העונש אומר מה לא לעשות, אך לא מכוון אותנו למה ראוי לעשות).
  • ייתכן שהנענש חף מפשע. ייתכן גם שהמעניש מתנהג איתו בחומרת יתר.