ענישה | הערות שוליים
English: Punishment

הערות שוליים

  1. ^ אורן גזל-אייל ובחירת עונשי מוצא - שיטה ויישום
  2. ^ הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 92 ) (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), התשס"ו 2006
  3. ^ אורן גזל אייל, חריגה ממתחם העונש ההולם, ספר דורית ביניש, 2017, עמ' 539
  4. ^ שרה שמעוני, שרית סגל וורדה שרוני, משמעת בכיתה: היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים, מכון מופ"ת, 1997