עלייה לארץ ישראל | הערות שוליים
English: Aliyah

הערות שוליים

 1. ^ ספר בראשית, פרק נ', פסוק י"ד. הביטויים עלייה וירידה מוזכרים גם קודם אצל אברהם כשירד למצרים ועלה ממנה בחזרה (בראשית פרקים י"ב-י"ג).
 2. ^ משנה, מסכת כתובות, פרק י"ג, משנה י"א.
 3. ^ תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ס"ט, עמוד א'.
 4. ^ הפסוק האחרון בהגדה של פסח.
 5. ^ מתיה, עליות למדינת ישראל, באתר "תרבות•il"
 6. ^ תלמי, א. ותלמי, מ, 1981. לקסיקון ציוני, תל אביב: ספרית מעריב, עמ' 207-206.
 7. ^ דבורה הכהן, ‏מירוץ מכשולים, ישראל אביב 2009
 8. ^ יהודים עולים במסגרת עלייה מבוקרת
 9. ^ העלייה מרומניה באתר של המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 10. ^ רגעים היסטוריים
 11. ^ עם העולים מרומניה, דבר, 22 בפברואר 1952
 12. ^ http://www.cbs.gov.il/shnaton67/npshnaton66.pdf