עבירה | לקריאה נוספת
English: Crime

לקריאה נוספת

  • ש"ז פלר "על זיקה סיבתית, סיוע לדבר עבירה ו"סיוע להתאבדות" בפרט (ע"פ 6568/93 )" עיוני משפט כ 511 (1997).
  • מרדכי קרמניצר "על מהות הקשר הפלילי ועל היחס בינו לבין השידול לדבר עבירה" משפטים י"ד231 (1985).
  • מרים גור-אריה "על ההבחנה בין עבירה לבין ניסיון" משפטים ל"ב 505 (2002).