ספר עזרא | מקומו בתנ"ך
English: Book of Ezra

מקומו בתנ"ך

ספר עזרא, מהדורת מקראות גדולות.

מקום הספר בתנ"ך, לפי הסדר בברייתא שבבלי[11] הוא כפי שמקובל כיום - אחרי ספר דניאל ולפני ספר נחמיה (אם מחשיבים את ספר עזרא וספר נחמיה לאחד, אז הספר יופיע לפני דברי הימים). אך בתרגום היווני והרומי הוא מופיע לאחר ספר 'דברי הימים', ככל-הנראה בגלל הסדר הכרונולוגי והשוואת סוף פסוקי דברי הימים לתחילת הפסוקים בעזרא[12]. מחלוקת דומה ניתן למצוא בפרשנים: הפירוש המיוחס לרש"י סובר[13], בעקבות הברייתא בבבלי, שעזרא הוא המשכו של ספר דניאל[14] ולעומתו, הרמב"ן סובר[15], שעזרא הוא המשכו של דברי הימים[16].