ספר עזרא | לקריאה נוספת
English: Book of Ezra

לקריאה נוספת

  • אברהם כהנא, ספרי עזרא ונחמיה, התר"ץ.
  • מנחם זהרי, מקורות רש"י - דניאל עזרא ונחמיה, 1993.
  • מלבי"ם, פירוש מלבי"ם לעזרא, התרל"ד.
  • Joseph Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah (OTL; Philadelphia: Westminster, 1988).
  • Hugh G. M. Williamson, Ezra-Nehemiah (WBC 16; Waco, TX: Word Books, 1985).