נתניה | לקריאה נוספת
English: Netanya

לקריאה נוספת

  • ארצית בן-נר: נתניה שלי, המרכז הפדגוגי האזורי, נתניה, 1983
  • שר-אל דוידוביץ: נתניה - סיפורה של עיר, עיריית נתניה, 1992
  • זאב וילנאי: נתניה - בירת השרון, עיריית נתניה, 1964
  • אבשלום שמואלי ומשה ברור (עורכים): ספר נתניה, עם עובד, 1982