נטייה מינית | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • א' סיימון, אנטומיה של התשוקה, מין, אהבה ונישואים בראי הפסיכולוגיה והמדע, תל אביב: מודן, 1999.
  • זיו, עמליה, סקס אחר, אסופת מאמרים בהוצאת רסלינג, 2016.
  • John Money, Sin, Science, and the Sex Police: Essays on Sexology & Sexosophy, Prometheus Books; 1St Edition edition (December 1998)
  • Hani Miletsky, Understanding Bestiality and Zoophilia (2002)
  • Lisa Diamond, Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire Harvard University Press (February 28, 2008)