נושא (תחביר) | הנושא במשפט סביל

הנושא במשפט סביל

כאמור מעלה, הנושא ניתן להגדרה על ידי מאפיינים שונים. לעיתים, מאפיינים אלו אינם עולים בקנה אחד. דוגמה בולטת לכך היא משפט הסביל, שבו מבצע הפעולה איננו הטופיק. לדוגמה:

החברה הוקמה בידי יוסי כהן.

במשפט זה, מבצע הפעולה הוא "יוסי כהן" אך הטופיק (הרכיב הידוע, שעליו מדבר המשפט) הוא "החברה". התחביר העברי מאפיין בכל זאת את "החברה" כנושא המשפט, כיוון שזהו הרכיב הגורר התאם עם הפועל. מבחינה בין לשונית, משפטים סבילים מיוחדים בכך שדווקא מקבל הפעולה נמצא במעמד הנושא, ולא מבצע הפעולה. לכן, ייתכנו משפטים סבילים ללא מבצע פעולה מפורש:

האש כובתה.