משפט ציבורי | מקורות לעיון
English: Public law

מקורות לעיון

  • פרופ' זמיר יצחק הסמכות המינהלית כרך א ( 1996).
  • פרופ' ברק-ארז דפנה משפט מינהלי כרך א ( 2013).
  • ד"ר אורן שבת, העתירה המנהלית והסעדים במכרזים ציבוריים (2017).