משפט מנהלי | ביקורת שיפוטית

ביקורת שיפוטית

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – ביקורת שיפוטית

מרכיב חשוב של המשפט המנהלי בישראל הוא קיום ביקורת שיפוטית על החלטות של הרשות המבצעת. ביקורת זו נעשית במסגרת עתירות לבג"ץ כנגד מעשה או מחדל של רשות מרשויות המדינה (הממשלה, משרדי הממשלה, פקידי ציבור וכדומה), פניות לבתי משפט לעניינים מנהליים ופניות לפסילתה של חקיקת משנה הנידונות במערכת בתי המשפט הישראלית.