משפט מנהלי | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • ד"ר אורן שבת, העתירה המנהלית והסעדים במכרזים ציבוריים (הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017).
  • ברוך ברכה, משפט מינהלי, הוצאת שוקן, 1986
  • דפנה ברק-ארז משפט מינהלי (כרכים א', ב', ג') (2010, 2013).
  • יצחק זמיר הסמכות המנהלית (מהד' שנייה, כרכים א', ב', ג') (2014-2010).
  • איל פלג אתגר העוני של המשפט המינהלי (הוצאת רסלינג - הסדרה למשפט וחברה, 2013).
  • שרון ידין רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (הוצאת בורסי, 2016).