משפטים | ראו גם
English: Statute

ראו גם

תחומי משפט עיקריים

ענפי משפט משניים

המשפט הפרוצדורלי ודיני הראיות

שיטות משפט

שופטים בישראל

המשפט במדינות אחרות

תורת המשפט

מקורות המשפט בישראל

Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – המשפט בישראל
  • חקיקה
- המהפכה החוקתית
  • חקיקה ראשית
- החקיקה בישראל - (ראו גם הכנסת וחוקי מדינת ישראל)
  • מנהג משפטי
  • משפט של מדינות זרות