משפחה | התפתחות מוסד המשפחה
English: Family

התפתחות מוסד המשפחה

בעקבות תהליכי המודרניזציה שהתרחשו בעיקר במדינת המערב בעולם, עבר מוסד המשפחה שינויים גדולים. השינויי המרכזי שניכר היה המעבר ממשפחה בעלת מאפיינים מסורתיים למשפחה בעלת מאפיינים מודרניים. ניתן להבחין בין שלושה סוגי משפחות: משפחה מסורתית, משפחה מודרנית ומשפחה פוסט מודרנית. חשוב לציין שמדובר בהבדלים על פני רצף ולא בחלוקה דיכוטומית, כלומר נכון יותר לומר כי משפחות שונות זו מזו בדרגת המסורתיות או המודרניות שלהן.

התאוריה הפונקציונאליסטית

משפחה, יצירתה של רות בלוך, גן הפסלים במרכז הרפואי שיבא

התאוריה הפונקציונאליסטית בוחנת את המשפחה על פי המשימות החיוניות שהיא ממלאת למען החברה הרחבה יותר. על פי תפיסה זו, המשפחה פועלת כ"עמוד השדרה של החברה" וכיחידה הבסיסית של המבנה החברתי. משימות אלה כוללות:

  • ילודה ביולוגית, הדרושה לכל חברות כדי להנציח את עצמן.
  • טיפוח וחיברות, במיוחד במהלך השנים הראשונות לחיים של ילדים.
  • הגנה על חסרי-אונים, כגון ילדים, חולים, רפי שכל וקשישים. מפאת התלות הארוכה של תינוקות במבוגרים, חשוב במיוחד שיהיו לכל החברות נורמות תרבותיות שיעצבו צורות משפחה יציבות באופן יחסי, שיעזרו להבטיח הגנה לילדים. מכאן שמעטות החברות המעודדות לידה מחוץ לנישואין. חברות רבות מתייגות את הילד שנולד מחוץ לנישואין כ"ילד בלתי חוקי". (המילה הלטינית מטרימוניה, "נישואין", פירושה "התנאי לאימהות").
  • הסדרת יחסי המין.
  • הצבה מעמדית – הילדים רוכשים בדרך כלל את המעמד של הוריהם וקרובי המשפחה שלהם.
  • סיפוק תמיכה רגשית ראשונית.

תיאורית הקונפליקט

  • זיהוי קונפליקטים בתוך המשפחה וקונפליקטים בין המשפחה לחברה.
  • הכרת הערכים הסותרים בתרבות לגבי משפחה.
  • הכרת הדרכים שהמשפחה מתפקדת בהן כדי ליצור מחדש חוסר שוויון חברתי בין גברים ונשים.
  • זיהוי בעיות וקונפליקטים האופייניים לשלבים שונים במחזור חיי משפחה.

כמו הגישה הפונקציונאלית, אנשי גישת הקונפליקט רואים את המשפחה כגורם מרכזי בפעולתה של החברה. אך הם אינם חוקרים את התועלת שהיא מביאה לחברה אלא את תרומתה של המשפחה להנצחת אי השוויון החברתי בעיקר בין נשים לגברים.