משה בייסקי | פסיקותיו
English: Moshe Bejski

פסיקותיו

בשנות ה-70 ישב בדינו של נער שנפצע בטיול בית הספר, ותבע מיליוני שקלים מהמדינה, בייסקי אישר את הפיצויים אך קבע שהם ישולמו בתשלומים חודשיים, כדי שישמשו לרווחתו של הנער, פסיקה זו אף אומצה בידי בית המשפט העליון[3].