מיזוגים ורכישות | ההיבט המשפטי

ההיבט המשפטי

העיסוק של הדין בתחום המיזוגים והרכישות מתרכז סביב מספר סוגיות עיקריות: ראשית, כושר הפרעון של החברה שלאחר המיזוג או הרכישה – יכולתה להמשיך ולשרת את ההתחייבויות לנושים, למרות העלויות והשינויים שנלוו לעסקה. שנית, גובה התמורה המועברת לבעלי החברה הנרכשת (כאשר השאיפה היא, שבעליה של החברה הנרכשת לא יקבלו מחיר נמוך מדי עבור מניותיהם – מחיר שיש אינטרס בקיומו לחברה הרוכשת). שלישית, לעיתים מיזוגים ורכישות מעוררים בעיה של הגבלים עסקיים (סוגיות אלו אינן נמצאות בתחום המיזוגים והרכישות, אלא בתחום דין המיוחד להן, אולם הן בכל זאת נפוצות מאוד בהקשר זה). רביעית, במבט חברתי כולל יותר, קיימת שאיפה למנוע מקרים בהם המשתלט על החברה יפגע בה (לדוגמה – ירכוש אותה רק כדי לפרקה) ובכך יפגע גם בבעלי מניות המיעוט בה, בעובדיה, בלקוחותיה ובנושיה האחרים.