מדינות ארצות הברית | סמלי מדינות ארצות הברית
English: U.S. state

סמלי מדינות ארצות הברית

לכל אחת ואחת ממדינות ארצות הברית יש מספר סמלים – ציפור המדינה, אבן חן או סלע המסמל את המדינה, פרח המסמל את המדינה, צבע המשויך למדינה, מאכל המשויך למדינה וכו'.