מדינה | הרכב אוכלוסייה

הרכב אוכלוסייה

מבחינת הרכב האוכלוסייה, מדינות לאום אתני מתחלקות לארבע קטגוריות: