מדינה | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • יורם דינשטיין, המשפט הבינלאומי והמדינה, 1971
  • יעל רונן, "המדינה" במשפט בינלאומי (רובי סיבל ויעל רונן, עורכים, נבו 2016, מהדורה שלישית) 94-75
  • Lassa Oppenheim, Ronald Roxburgh, International Law, 2005