מדינה | תאוריות לגבי מבנה המדינה

תאוריות לגבי מבנה המדינה

חלק התאוריות הפוליטיות לגבי המדינה, יכולות להיות מקוטלגות לשתי קטגוריות. מרבים להבחין ביניהן על פי המושגים ימין ושמאל.

  • התאוריות הימניות הן התאוריות ה"ליברליות" או ה"שמרניות", אשר מתייחסות לקפיטליזם כנתון וכדרך יחידה לניהול הכלכלה והחברה. כיוצא מזה הן מתעסקות במקום של מדינה בתוך חברה קפיטליסטית. תאוריות אלו לרוב רואות את המדינה כמנותקת מהחברה והכלכלה וככזו אשר לוקחת עמדה נייטרלית בסוגיות אלו.
  • התאוריות השמאליות הן התאוריות ה"מרקסיסטיות" או ה"סוציאליסטיות", אשר רואות במדינה ופוליטיקה קשר הדוק לכלכלה ולחברה האנושית. תפיסות אלו מדגישות את הקשר שבין כוח כלכלי לכוח פוליטי. הן רואות את המדינה הליברלית (או הבורגנית) ככלי בלתי-לגיטימי של המעמד העליון על מנת להנציח את שלטונו.

מנגד לספקטרום של שמאל וימין ניצבות שתי גישות אשר מגדירות עצמן כמנותקות מהקשת הפוליטית: