לסביות | לקריאה נוספת
English: Lesbian

לקריאה נוספת

 • אור, י. (2000). השוואה של הקשר הזוגי והתפקוד ההורי בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות לסביות (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • אפרת, ר. (1999). תהליך היציאה מהארון של מתבגרות לסביות ישראליות: מאפיינים ודפוסי התמודדות (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). חיפה: אוניברסיטת חיפה.
 • באום, ד. ומרן, ע. (2000). לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות: אסופת מאמרים. תל אביב: קל"ף.
 • בטלר, ג'. (2001). קוויר באופן ביקורתי. (תרגום: ד. רז). תל אביב: רסלינג.
 • בן-שלום, י. (1987). אופייה אינו ידוע (פעילות לסבית בישראל). נגה, 13, עמ' 11–12.
 • דין, א. (1996). הקשר בין סגנונות Attachment לנטייה ללסביות אצל נשים (עבודה לקבלת תואר מאסטר). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • חקלאי, א. (2002). תהליכי גיבוש זהות בקרב לסביות (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
 • לבני, ט. (2004). הורות בדרך לא סלולה: אימהות לסבית בחברה הישראלית (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). חיפה: אונ' חיפה.
 • פרסר, ר. (2006). אחרות משמעותיות: סיפורי חיים של נשים נשואות שבחרו לחיות כלסביות 0עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). רמת גן: אונ' בר-אילן.
 • צדקיהו, ג. "להשתהות על השאלה הזאת": לסביות ישראליות מול הבחירה וההכרעה בסוגיית האימהות (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • קוסטרינסקי, י. (1999). "לדעת אישה": הבניית זהות מינית לסבית בישראל (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
 • קזין, א. (2001). לסביוּת, פרטיוּת והחיים (הקוויריים) בעיר. תאוריה וביקורת, 19, עמ' 259–264.
 • קמה, ע. (2001). הבור והמטוטלת: ייצוג הומואים ולסביות בתקשורת ההמונים. אצל נ. ישובי (עורכת), הדרה ודימוי שלילי: אי-שוויון בתקשורת הישראלית, (עמ' 60–65). ירושלים: האגודה לזכויות האזרח.
 • רבין, ק. (1991). ההקשר התרבותי בטיפול בזוג לסבי: התנסות ישראלית. במשפחה, 33, עמ' 10–23.
 • רבינרבסון, ד., ניניו, א., גרינבלט, ב. ודקל, א. (2005). Kos ו-Lesbos או הרופא והאישה החד-מינית. הרפואה, 144 (ח'), עמ' 554–557.
 • רוזין, י. מימד החיברות של המרחב הווירטואלי בכינון קהילה לסבית (עבודה לשם קבלת תואר מאסטר). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 • שאוה, מ. (2001). רישום והכרה של צו אימוץ זר במסגרת משפחה לסבית: הצורך בעיון מחדש בהלכת פונק-שלזינגר ובתיחום גבולותיה. קריית המשפט, 1, 103–132.