ליברליזם | הערות שוליים
English: Liberalism

הערות שוליים

 1. ^ 1 2 Online Etymology Dictionary
 2. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)Etymology of “Liberal”
 3. ^ Liberalism, F. A. Hayek, Enciclopedia del Novicento, 1973
 4. ^ מעות - אגרון הכלכלה המינהל והעסקים, ליברליזציה
 5. ^ Dorn, James A. (2008). Hamowy, Ronald, ed. The Encyclopedia of Libertarianism. SAGE. עמ' 282. ISBN 1-4129-6580-2. 
 6. ^ החיבור דאו דה ג'ינג הוא הבסיס לטאואיזם. דוגמה לגישתו של לאו דזה ניכרת בפואמה הזו:
  "The more laws and restrictions there are,

  The poorer people become.
  The sharper men's weapons,
  The more trouble in the land.
  The more ingenious and clever men are,
  The more strange things happen.
  The more rules and regulations,
  The more thieves and robbers.
  Therefore the sage says:
  I take no action and people are reformed.
  I enjoy peace and people become honest.
  I do nothing and the people become rich.

  I have no desires and people return to the good and simple life."
 7. ^ Political Theory, Stanford Encyclopedia of Philosophy
 8. ^ Irwin, Terence H, A Companion to Aristotle's Politics, Oxford: Blackwell, 1991, עמ' 200–25, ISBN 978-1557860989
 9. ^ ראו למשל:(הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)Economic History Association: The Economy of Ancient Greece
  Throughout most of ancient Greek history before the Hellenistic period, a free enterprise economy with private property and limited government intervention predominated. This places Greece in sharp contrast to most other ancient civilizations, in which governmental or religious institutions tended to dominate the economy.
 10. ^ Gregory F. Rehmke, Rights and Law Among the Ancient Greeks, TheFreeman 47, Foundation for Economic Education, February 1997
 11. ^ Murray N. Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Ludwig von Mises Institute, 1, 1995, פרק 2.1, ISBN 9780945466482
 12. ^ תרגום המגנה כרטה לאנגלית.
 13. ^ ירדן גזית, סוציאליזם, קפיטליזם, אוריינטליזם, ‏09/04/2013
 14. ^ Ian Morris, Walter Scheidel, and Mark Lewis, “The first great divergence: China and Europe, 500-800 CE”, Mellon-Sawyer Seminar 2007/8, Departments of Classics and History, Stanford University, 2007
  ...The most popular answer in this literature was that statism and centralization explained China’s inability to match Europe’s success. Fifteenth-century China was unified into a single state, which meant that emperors like Yongle (1402-1424) who looked outward had the resources to mount spectacular voyages. But by the same token emperors who feared the commercial energies such activities unleashed had the resources to suppress them completely. Fifteenthcentury Europe, by contrast, was highly fragmented, with intense competition both within and between numerous states.
 15. ^ דוגמאות בולטות לכך הן פירנצה וונציה.
 16. ^ כמו שהוא ראה בוונציה, פירנצה ועוד.
 17. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017) דת ומדינה במשנת ר' יצחק אברבנאל: סתירה והתנגשות, פורסם כחלק מהספר "חירות על הלוחות", עם עובד, 1999
 18. ^ Murray N. Rothbard, Ending Tyranny Without Violence (The Political Thought of Étienne de La Boétie)
 19. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)History of the Levellers
 20. ^ חוק זה מנע מהמלך לבצע מעצרים שרירותיים ללא ביקורת שיפוטית.
 21. ^ "על הממשל המדיני" פורסם במידת מה גם כדי ללמד זכות על המהפכה המהוללת.
 22. ^ Richard Ashcraft, Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government, Princeton University Press, 1986, ISBN 9780691102054
 23. ^ למשל- לוק, (בשיתוף ידידו John Locke vs. the Mercantilists and Inflationists
 24. ^ לוק עצמו נחשב ל"וויג".
 25. ^ Voltaire, X Letter X, Letters on the English / Lettres Philosophiques, 1733
 26. ^ פרדריק בסטייה, עתירה, תרגום מאמרו של בסטייה לעברית (בעברית)
 27. ^ Sir Llewellyn Woodward, The Age of Reform, 1815-1870: Second Edition (Oxford University Press, 1962), p. 179.
 28. ^ Murray N. Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature, and Other Essays,Ch. 10. The Meaning of Revolution, Second Edition, Mises Institute, 2000. First published as Egalitarianism as a Revolt Against Nature, by Libertarian Review Press, 1974. (Roy A. Childs, Jr., Ed.)
 29. ^ החוקה נכנסה לתוקף רק בדצמבר 1791 לאחר שאושרה על ידי המדינות.
 30. ^ R. R. Palmer, Age of the Democratic Revolution, Princeton University Press, 1969, פרק **Palmer, The Age of the Democratic Revolution I, pp. 239-40, עמ' 239-40, ISBN 978-0691005690
 31. ^ חמש שנים קודם לכן, בניסיון למנוע את המשבר הממשמש, מונה טורגו, כלכלן ליברלי ותומך לסה פייר לשר האוצר של צרפת אך הרפורמות שהציע (שכללו קיצוץ חד בהוצאות, הפחתת מכסים והנהגת מס שטוח) נתקלו בהתנגדות מעמדות האצולה ולא יצאו אל הפועל.
 32. ^ DAVID HENDERSON, The Changing Fortunes of Economic Liberalism, The Institute of Economic Affairs, 1998, ISBN 0 255 36520 9
 33. ^ סרטונים The Decline and Triumph of Classical Liberalism, בביצוע Dr Steve Davies, הרצאה באתר יוטיוב
 34. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)Richard M. Ebeling, Book Review: Liberalism by John Gray (באנגלית)
 35. ^ Asaf Zussman, The Rise of German Protectionism in the 1870s: A Macroeconomic Perspective, Department of Economics, Hebrew University, ‏2008
 36. ^ Golob, Eugene. (1944) The Meline tariff: French Agriculture and Nationalist Economic Policy. New York: Columbia University Press.
 37. ^ John Ranelagh, Thatcher's People: An Insider's Account of the Politics, the Power, and the Personalities (Fontana, 1992), p. ix.
 38. ^ אם כי הישגיה של תאצ'ר היו משמעותיים מאלו של רייגן, שאף לא עלה בידו להקטין את נתח הממשלה מהתוצר כלל במהלך כהונתו.
 39. ^ Taylor C. Boas and Jordan Gans-Morse, Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan, Studies in Comparative International Development (SCID) 44, 2009, עמ' 137-161
 40. ^ Lang, Kai Olaf, Falling Down - The Steady Decline of Central European Liberalism, Central Europe Review 2, 18.9.2000
 41. ^ בפרט ניתן לציין את ואצלב קלאוס שהתמנה לראש ממשלת צ'כיה.
 42. ^ למשל, Arthur Schlesinger, Jr, Liberalism in America: A Note for Europeans, Perspectives USA The Politics of Hope, Riverside Press, 1962 "Enough should have been said by now to indicate that liberalism in the American usage has little in common with the word as used in the politics of any European country, save possibly Britain. Liberalism in America has been a party of social progress rather than of intellectual doctrine, committed to ends rather than to methods. When a laissez-faire policy seemed best calculated to achieve the liberal objective of equality of opportunity for all -- as it did in the time of Jefferson -- liberals believed, in the Jeffersonian phrase, that that government is best which governs least. But, when the growing complexity of industrial conditions required increasing government intervention in order to assure more equal opportunities, the liberal tradition, faithful to the goal rather than to the dogma, altered its view of the state."
 43. ^ הליברליזם הקלאסי, כלומר, במשמעותו המקורית של המושג ליברליזם, כתמיכה בכלכלת שוק חופשי.
 44. ^ במיוחד לתעשיות ינוקא.
 45. ^ ניתן למעשה להקביל את הדמוקרטים והרפובליקנים של לפני ממשל וילסון לוויגים והטורים באנגליה, או מאוחר יותר, לליברלים והטורים באנגליה.
 46. ^ למשל כך מתאר זאת פול קרוגמן, אחד הכלכלנים הבולטים בליברליזם הסוציאלי באמריקה: "Krugman describes himself as liberal, and has explained that he views the term "liberal" in the American context to mean "more or less what social democratic means in Europe.""Nobelpristagaren i ekonomi 2008: Paul Krugman", speech by Paul Krugman (Retrieved December 26, 2008)
 47. ^ Liberalism in America: A Note for Europeans by Arthur Schlesinger, Jr. (1956) from: The Politics of Hope (Boston: Riverside Press, 1962). "Liberalism in the American usage has little in common with the word as used in the politics of any European country, save possibly Britain."
 48. ^ Liberalism, אנציקלופדיה בריטניקה, 2012"In the United States liberalism is associated with the welfare-state policies of the New Deal program of the Democratic administration of Pres. Franklin D. Roosevelt, whereas in Europe it is more commonly associated with a commitment to limited government and laissez-faire economic policies "
 49. ^ אמיר גולדשטיין, שקיעת הציונים הכלליים וכישלון האלטרנטיבה הליברלית, עיונים בתקומת ישראל 16, עמ' 293-342
 50. ^ אמיר גולדשטיין, הציונות-הכללית, המחנה האזרחי והסוגיה הדמוקרטית-ליברלית, הדרך הדמוקרטית, 2012, עמ' 324-363
 51. ^ ממאמרו של אמיר גולדשטיין ('הציונות-הכללית, המחנה האזרחי והסוגיה הדמוקרטית-ליברלית', הדרך הדמוקרטית, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל, שדה בוקר 2012, עמ' 324–363): "המחקרים העיקריים שעסקו בשנות העשרים והשלושים: יגאל דרורי, בין ימין לשמאל: 'החוגים האזרחיים' בשנות העשרים, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, תל אביב 1990; דוד שערי, מסתם ציונות לציונות כללית: איחוד ופילוג בראשית דרכה של הציונות הכללית העולמית 1929–1939, ראובן מס, ירושלים 1990; נעמי שילוח, מרכז הולך ונעלם: החוגים האזרחיים בארץ־ישראל בשנות השלושים, יד יצחק בן־צבי ומוסד הרצל לחקר הציונות, ירושלים וחיפה 2003. את הניסיון המוכר ביותר להציע תובנות על התפתחות הציונות הכללית עשה שניאור־זלמן אברמוב, שהיה ח"כ בין 1959 ל־1977. ראו שניאור־ זלמן אברמוב, 'ראשי פרקים לתולדות הציונות הכללית והמפלגה הליברלית', בתוך: הנ"ל, על מפלגה שנעלמה ועל ליברליזם, דביר, תל אביב 1995, עמ' 15–62. לניסיון מוכר פחות ראו תמר הנקין )עורכת(, הציונות הכללית כזרם רעיוני: סקירה על קווי היסוד בהתפתחות הרעיונית־פוליטית של המפלגה הליברלית בישראל, קרן אניספלד, ירושלים 1979. העיתונאי אריה אבנרי פרסם בנושא ספר לא מחקרי אך מקיף ורב־ערך: אריה אבנרי, הקשר הליברלי, זמורה ביתן, תל אביב 1984. על קורות המפלגה הפרוגרסיבית בעשור הראשון למדינה נכתב מחקר מקיף עוד בראשית שנות השישים, ומחקר זה והביוגרפיה שכתבה רות בונדי על פנחס רוזן משרטטים יחדיו את נקודות הציון הבולטות בהתפתחותה Khayyam Paltiel, The Progressive Party: A Study ראו. הפרוגרסיבית המפלגה של of a Small Party in Israel, Ph.D. dissertation, The Hebrew University, Jerusalem 1963;רות בונדי, פליקס: פנחס רוזן וזמנו, זמורה ביתן, תל אביב 1990."
 52. ^ תנועות ומפלגות פוליטיות, באתר "נוסטלגיה און ליין"
 53. ^ אמיר גולדשטיין, שקיעת הציונים-הכלליים וכישלון האלטרנטיבה הליברלית, 1959–1961. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 54. ^ אמיר גולדשטיין, שקיעת הציונים-הכלליים וכשלון האלטרנטיבה הליברלית, 1959–1961, עיונים בתקומת ישראל
 55. ^ סריקות הבטאון
 56. ^ "לא תמצאו פה צינגלה". עלה ירוק משנה כיוון, ynet
 57. ^ מידה - אודות
 58. ^ http://likudliberal.org/
 59. ^ הרב אורי שרקי, פרופסור (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017) הרב והפרופסור: חיה ותן לחיות
 60. ^ אף כי כיום הליברליזם משויך לפעמים לימין, ובעבר שויך במובהק לשמאל.
 61. ^ בידי הממשל המרכזי מושארים ענייני ביטחון החוץ.
 62. ^ “The care of souls cannot belong to the civil magistrate.”
 63. ^ “congress shall make no law abridging the right of the people peaceably to assemble.”
 64. ^ When goods don’t cross borders, soldiers will
 65. ^ The central bank is an institution of the most deadly hostility existing against the Principles and form of our Constitution. I am an Enemy to all banks discounting bills or notes for anything but Coin.
 66. ^ עניין זה נדון באריכות על ידי אדם סמית' (בעיקר בספרו תאוריה של רגשות המוסר), ג'ון לוק, דייוויד ריקארדו, האבות המייסדים של ארצות הברית ועוד. למשל, עם מותו של אדם סמית' נתגלה כי תרם במהלך חייו כמעט את כל הכנסתו למטרות צדקה בסתר ואחוזתו מסתכמת בביתו הקטן, ספרייתו הגדולה ומאות בודדות בלבד.
  Thomas D. Birch, An Analysis of Adam Smith's Theory of Charity and the Problems of the Poor, Eastern Economic Journal, 1998
 67. ^ למשל חיבורו של ג'ון לוק מכתב באשר לסובלנות, 1689.
 68. ^ It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages
 69. ^ שם המחבר, Liberal Feminism, Stanford Encyclopedia of Philosophy
 70. ^ בחיבורו המשפיע של ג'ון סטיוארט מיל "שיעבודן של נשים" (1689), טען (כנגד התפיסה הרווחת) כי נשים אינן נחותות אינטלקטואלית מטבען ביחס לגברים, ובמידה בה קיימים הבדלים הרי הם תוצאה של ההשכלה השונה שניתנת לגברים ונשיםJohn Stuart Mill, The Subjection of Women, ‏1689
 71. ^ ראו "הצידוק לזכויות של נשים" (A Vindication of the Rights of Woman) בוויקיפדיה באנגלית: (אנ')
 72. ^ The roots of feminism, Wendy McElroy
 73. ^ Wendy McElroy, Individualism: A New View Of Feminism, ‏June 22, 2001
 74. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)רננה לויאני על ליגליזציה של זנות
 75. ^ אנציקלופדית סטאנפורד
 76. ^ קרל מרקס ראה בליברליזם כלא יותר מ"גלימה" המכסה את עבדותו של מעמד הפועלים. מרקס ראה בעצם הקניין כמוסד הנכפה על האדם, מנכר אותו מתוצריו וגוזל ממנו את ה“Stirner” Delighted in His Construction, The German Ideology, 1846, עמ' part 5
 77. ^ אדוארד ברנשטיין, סלחן יותר בביקורתו על הליברליזם :"[לבסוף] יש להמליץ כי מידה של מתינות תישמר בהכרזת המלחמה כנגד הליברליזם. אמת היא כי התנועה הליברלית הגדולה של העת המודרנית קמה לטובתם של הבורגנים הקפיטליסטים בראש ובראשונה, וכי המפלגות שנקראו ליברליות, או הפכו ליברליות עם הזמנים, היו לא יותר משומרות הקפיטליזם. באופן טבעי רק התנגדות יכולה להיות בין אלו וסוציאל-דמוקרטיה. אך בהתייחס לליברליזם כתנועה היסטורית גדולה, הסוציאליזם הוא יורשה הטבעי, לא רק בסדר כרונולוגי, אלא גם במעלות הרוח, כפי שניכר בכל שאלה עקרונית בה הסוציאל-דמוקרטיה נדרשה לנקוט עמדה.", ראו: Eduard Bernstein, The Tasks and Possibilities of Social Democracy, Evolutionary Socialism, Independent Labour Party, 1899
 78. ^ (הקישור אינו פעיל, 31 בדצמבר 2017)נועם חומסקי על הסכמים מרצון: "The idea of 'free contract' between the potentate and his starving subject is a sick joke, perhaps worth some moments in an academic seminar exploring the consequences of (in my view, absurd) ideas, but nowhere else.""
 79. ^ ניתן לציין כי THE DOCTRINE OF FASCISM, ‏1932
 80. ^ פונדמנטליזם שוק הוא כינוי גנאי לתפיסה השוללת באופן גורף מעורבות ממשלתית בכלכלה.