כתב עת משפטי | בישראל
English: Law review

בישראל

רוב הפקולטות ובתי הספר למשפטים בישראל - להוציא המרכז האקדמי פרס והמכללה האקדמית צפת - מוציאים לאור כתב עת משפטי כללי, וחלק מהמוסדות מוציאים לאור מספר כתבי עת, חלקם נושאיים. מרבית כתבי העת הללו מתפרסמים בעברית, ומיעוטם באנגלית. כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל היה "הפרקליט", כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל, שהחל לצאת לאור בשנת 1943 וסיים את פעילותו בשנת 2016. כתב העת המשפטי הראשון בישראל שיצא לאור בעריכתם של סטודנטים הוא "משפטים", שהחל לצאת לאור בשנת 1969 באוניברסיטה העברית בירושלים, ביוזמתם של הפרופסורים אהרן ברק ויצחק זמיר.[דרוש מקור]