כתב עת משפטי | מאפיינים
English: Law review

מאפיינים

גופים אחדים עוסקים בהוצאה לאור של כתבי עת משפטיים:

בכתבי עת היוצאים לאור במוסדות אקדמיים מקובלות שתי שיטות:

  • בראש המערכת עומד חבר הסגל הבכיר של בית הספר למשפטים, כשלצדו חברי מערכת נוספים מאותו מוסד או מוסדות אחרים. שיטה זו, המקובלת גם בכתבי עת מדעיים בתחומים אחרים, היא הדומיננטית באירופה.
  • מערכת שמורכבת מסטודנטים מצטיינים למשפטים, בליווי חבר סגל בכיר, בדרך כלל במסגרת אקדמית של קורס מתקדם. שיטה זו נפוצה בארצות הברית, בקנדה ובמידה חלקית בישראל.

בתחילת המאה ה-21 החלו להתפרסם כתבי עת משפטיים מקוונים, הרואים אור רק באינטרנט, וכתבי עת ותיקים יותר החלו להעלות לאינטרנט את גיליונותיהם, חלק בגישה חופשית וחלקם בגישה למנויים בלבד.