ירושלים | לקריאה נוספת
English: Jerusalem

לקריאה נוספת

עיינו גם בפורטל

P Jerusalem lion.png

ירושלים, העיר הקדושה לשלוש הדתות ובעלת ההיסטוריה הארוכה והמורכבת. הפורטל מציג את ההיסטוריה של העיר, אתרים קדושים ומבנים חשובים בעיר, אישים, רחובות, שכונות ואנקדוטות מעניינות אודותיה.


ספרי הדרכה

Office-book.svg ספר: ירושלים
אוסף של ערכים בנושא הזמינים להורדה כקובץ אחד.

מחקרים

מפות ואטלסים