יופי תירוש | פעילות ציבורית

פעילות ציבורית

תירוש היא חברת הוועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. כיהנה בוועדה הציבורית לבחינת קריטריון הגיל בתור לתרומת איברים מן המת ובוועדה הציבורית לבחינת מודלים לקידום תרומות איברים.

הייתה חברה במשך עשור בוועד המנהל של "איתך - משפטניות למען צדק חברתי", והיא חברה בוועד המנהל של "תמורה: המרכז המשפטי למניעת אפליה". היא חברה בוועדה לפישוט העברית המשפטית של לשכת עורכי הדין. כחברת הנהלה בשדולת הנשים בישראל הקימה ב-2016 את הפרויקט של השדולה למאבק בהדרת נשים. בעקבות מינויה לראש בית הספר למשפטים בספיר ב-2017 פרשה מכהונתה בשדולת הנשים.

תירוש פועלת נגד קיום מסגרות נפרדות לנשים וגברים - בצבא, בהשכלה הגבוהה ועוד.[13] היא ארגנה (עם פרופ' מנחם מאוטנר) את הכנס האקדמי הראשון בנושא הפרדה בין המינים באקדמיה ביוני 2013,[14] הובילה הליכים משפטיים בנושא, והיא כותבת ומתראיינת בעניין.[15][16]