יופי תירוש | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ חרדים להשכלה, חרדים להשכלה (בhe-IL)
 2. ^ באתר האגודה לזכויות האזרח בישראל
 3. ^ שדולת הנשים - חדשות, www.iwn.org.il
 4. ^ יופי תירוש, בעקבות "האהבה והפרט" למרתה נוסבאום: על עניין נוף נ' מדינת ישראל ומאפייניהם החד-פעמיים של נמעני המשפט, משפטים על אהבה (חנה נווה ואורנה בן-נפתלי עורכות, רמות תשס"ה) 433.
 5. ^ Adjudicating Appearance: From Identity to Personhood, 19 Yale Journal of Law & Feminism 49 (2007).
 6. ^ יופי תירוש, "סיפור של אונס, לא יותר": על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי בע"פ 3031/98 מדינת ישראל נ' דן שבתאי, משפטים לא(3) (תשס"א), 579
 7. ^ יופי תירוש, ‏להתיר את הקשירה הפנימית: כתיבה על הגוף השמן בתרבות של רזון, תיאוריה וביקורת 32, אביב 2008 (הקישור למאמר אינו תקין, אך ניתן לאתר את המאמר באמצעות חיפוש ב-Google. נא לתקן את הקישור כאן באמצעות תבנית:תיאוריה וביקורת)
 8. ^ Weighty Speech: Addressing Body Size in the Classroom, 28(3-4) Review of Education, Pedagogy And Cultural Studies 267-280 (2006).
 9. ^ The Right to Be Fat, 7 Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics 264
 10. ^ יופי תירוש, ייצוג הולם לבני שני המינים בשירות המדינה: תיקון מס' 7 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959: פרשנותו וקווי יסוד ליישומו, משפטים ל (תשנ"ט) 183.
 11. ^ יופי תירוש, ייצוג הולם במשפט הישראלי: סיכום ביניים ריאליסטי, ספר מישאל חשין (נבו וכתב העת "משפטים", 2009) 669.
 12. ^ בג"ץ בעניין יעל ארן נ' ממשלת ישראל; בג"ץ שדולת הנשים נ' שר העבודה והרווחה.
 13. ^ ירדן סקופ, מספרם של הסטודנטים החרדים צפוי לעלות ב-60% בתוך שנתיים, באתר הארץ, 25 בפברואר 2014
 14. ^ לסרטונים מוקלטים של כנס "חרדים להשכלה: כלום יש לאפשר השכלה גבוהה בתנאי הפרדה בין המינים?" (יוני 2013, אוניברסיטת תל אביב). http://www.youtube.com/playlist?list=PLNiWLB_wsOg7X2nEafqRV07f3leAVPVxV
 15. ^ יופי תירוש וזהר כוכבי "התרומה החילונית להדרת נשים" הארץ 21.11.13.
 16. ^ אסור להיכנע להפרדה, באתר הארץ, 20.3.2013.