חיים יוסף צדוק | לקריאה נוספת

לקריאה נוספת

  • רון חריס וניצן טבת (עורכים), ליד ערש המשפט: ספר חיים צדוק (פעילותו בתחום המשפט, שיחות עמו ואסופה של כתביו ונאומיו), הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002.
  • חיים צדוק, סוגיות בממשל בישראל, 1978
  • חיים צדוק ואברהם בן-נפתלי (עורכים), סדרי שלטון ומשפט, 1971