חוק יסוד: נשיא המדינה | מעמד נשיא המדינה

מעמד נשיא המדינה

סעיף 1 לחוק היסוד קובע כי "בראש המדינה עומד נשיא". סעיף זה סמלי בעיקרו, ואין לו משמעויות מעשיות.