חוק יסוד | רשימת חוקי היסוד

רשימת חוקי היסוד

שם חוק היסוד תאריך החקיקה הכנסת המחוקקת
תאריך עברי תאריך לועזי
הכנסת כ״ב בשבט ה'תשי״ח 12 בפברואר 1958 הכנסת השלישית
מקרקעי ישראל כ״ד בתמוז ה'תש״ך 19 ביולי 1960 הכנסת הרביעית
נשיא המדינה ו׳ בתמוז ה'תשכ״ד 16 ביוני 1964 הכנסת החמישית
הממשלה (1) י"ט באב ה'תשכ"ח 13 באוגוסט 1968 הכנסת השישית
משק המדינה י״ד באב ה'תשל״ה 21 ביולי 1975 הכנסת השמינית
הצבא כ״ט באדר ב׳ ה'תשל״ו 31 במרץ 1976
ירושלים בירת ישראל י״ז באב ה'תש״ם 30 ביולי 1980 הכנסת התשיעית
השפיטה כ״ה באדר א׳ ה'תשמ״ד 28 בפברואר 1984 הכנסת העשירית
מבקר המדינה כ״ז בשבט ה'תשמ״ח 15 בפברואר 1988 הכנסת האחת עשרה
חופש העיסוק (1) כ"ח באדר א' ה'תשנ"ב 3 במרץ 1992 הכנסת השתים עשרה
כבוד האדם וחירותו י״ב באדר ב׳ ה'תשנ״ב 17 במרץ 1992
הממשלה (2) י״ג באדר ב׳ ה'תשנ״ב 18 במרץ 1992
חופש העיסוק (2) כ״ו באדר ה'תשנ״ד 9 במרץ 1994 הכנסת השלוש עשרה
הממשלה (3) י״ב באדר ה'תשס״א 18 במרץ 2001 הכנסת החמש עשרה
משאל עם י׳ באדר ב׳ ה'תשע״ד 12 במרץ 2014 הכנסת התשע עשרה
ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי ז' באב ה'תשע"ח 19 ביולי 2018 הכנסת העשרים

בכל מקום שמופיע חיקוק חדש לחוק יסוד, החוק החדש מבטל את הישן (חוק יסוד: חופש העיסוק, חוק יסוד: הממשלה)

בקרב חוגים משפטיים נטען שיש צורך בעוד חוקי יסוד אשר טרם חוקקו. בין השאר מונים כחסרים את חוק יסוד: החקיקה וחוק יסוד אשר יסדיר זכויות אזרח המקובלות בעולם דוגמת חופש הביטוי, חופש הדת והזכות לשוויון בפני השלטון. עוד חוק אשר יש הטוענים[דרושה הבהרה] לנחיצותו הוא חוק יסוד: זכויות חברתיות.