חוק ההסדרים | הערות שוליים

הערות שוליים

 1. ^ פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים של הכנסת מיום 3 ביולי 1985.
 2. ^ הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס"ו-2006 והחוק כפי שאושר
 3. ^ הנחיות היועצת המשפטית לכנסת, הנחיה מס' 2/06 - חוק ההסדרים. הוסר מאתר הכנסת ב 2009, ומוגש מאתר web.archive.org.
 4. ^ [www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3692.rtf הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח-2007]
 5. ^ צבי זרחיה, ניצחון לכנסת: הדיון בכמחצית מסעיפי חוק ההסדרים ייערך רק בשנת 2008, באתר הארץ, 6.11.07
 6. ^ נוסח הצעת חוק ההסדרים לשנת 2008, כפי שהונח על שולחן הכנסת לפני קריאה שנייה ושלישית.(הקישור אינו פעיל, 27 בפברואר 2017)
 7. ^ בשמו המלא: חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009; החוק מתייחס לשנתיים בעקבות הוראת שעה שקבעה כי בשנת 2009 יוגש תקציב דו-שנתי, לשנים 2009 ו-2010
 8. ^ הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)
 9. ^ 9.0 9.1 שלומי שפר, הארץ‏, בלתי מורגש, באתר וואלה! NEWS‏, 15 בדצמבר 2006
 10. ^ צבי לביא, חוק ההסדרים ותרגילי הורדת הידיים, באתר ynet, 16 בנובמבר 2007
 11. ^ חקיקה ליישום החלטות התקציב לשנת 2008 - הקמת ועדת שרים, החלטה מספר 2276 של ממשלת ישראל, משנת 2007, באתר של משרד ראש הממשלה.
 12. ^ דו"ח שנתי 53ב - עבודת המטה של משרד האוצר לקראת חוק ההסדרים(הקישור אינו פעיל, 27 בפברואר 2017)
 13. ^ פרוטוקול ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מיום 27 בדצמבר 2006.
 14. ^ בג"ץ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד נט(2) 14
 15. ^
  שגיאות פרמטריות בעע"ם 4198/09
 16. ^ בג"ץ 3106/04 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת ואח', פ"ד נט(5), 567.
 17. ^ פרוטוקול ועדת הכספים של הכנסת מיום 26 בספטמבר 2006.
 18. ^ מחוקקים נגד עצמם, באתר הארץ, 7 בנובמבר 2001
 19. ^ 19.0 19.1 צבי זרחיה ושירות "הארץ"‏, נתניהו נגד בג"ץ: ביטול חוק ההסדרים יביא עוני, באתר וואלה! NEWS‏, 28 ביולי 2005
 20. ^ הפופוליזם מנצח, באתר הארץ, 1 בנובמבר 2007
 21. ^ השפעת השימוש הגורף בכלי של חוק ההסדרים במשק המדינה על הפערים בשנים 2002-2005, ביטחון סוציאלי 77, אוגוסט 2008, 125-95.
 22. ^ חוק ההסדרים אינו דמוקרטי? קשקוש, באתר הארץ, 21 בנובמבר 2007
 23. ^ חיים תנחומי, "ח"כ פינס: "חוק ההסדרים עובר ללא דיון רציני"", אתר "דתילי", 18.12.2007.
 24. ^ H. Stearley, "Missouri's Single Subject Rule: A Legal Tool to Block Environmental Legislation?", 7 Missouri Environmental Law and Policy Review 41, 43.
 25. ^ חא"י, כרך ג', עמ' 2850.
 26. ^ Luis González del Campo, "Nuevos problemas en torno al ejercicio de la potestad presupuestaria por el parlamento", in Francesc Pau I Vall (coord.), Parlamento Y Justicia Constitucional, Aranzadi editorial, 1997, pp. 573–592.